Skapa trivsel på arbetsplatsen

Det är viktigt att ens arbetsplats är trivsam. Den fysiska arbetsmiljön är viktig för trivseln och välbefinnande, så köp något passande. Med arbetsplatsen ska även vara en trygg plats. Det ska inte vara dålig social dynamik och alla medarbetare ska bli sedda och få ta plats. Om ni har problem på er arbetsplats finns det några saker ni kan göra, exempelvis ordna en trivseldag.

Workshop i bemötande

Om ni har problem med den sociala dynamiken på er arbetsplats kan det vara en bra idé att arrangera en workshop. Antingen att ni ordnar en workshop själva eller hyr in en konsult. Det är viktigt att arbeta med alla diskrimineringsgrunder. Även med hur socialt bemötande ska ske för att alla ska kunna känna sig trygga och bekväma på sin arbetsplats. Alla ska känna sig inkluderade om det är en bra arbetsplats, annars blir det bakläxa!

Planera trivseldagar

Öka trivseln och framförallt sammanhållningen på arbetsplatsen. Det kan ni göra genom att anordna dagar med roliga aktiviteter tillsammans. Det är bra om alla får vara med och bestämma aktivitet, då njuter alla av dagen. Ni kan exempelvis gå någonstans där det finns fem-kamp och tävla mot varandra. Ni kan också delta i någon sportaktivitet eller åka på en hotellvistelse om arbetsplatsen har resurser till det.